“Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα”.
Αυτή η φράση σου έρχεται στο μυαλό όταν αντικρύσεις τη Μαρία Κορινθίου η οποία θα μπορούσε να είναι ο ορισμός της λέξης “Γυναίκα”.