Μια όμορφη και γλυκιά παρουσία της τηλεόρασης που μας ενημερώνει καθημερινά με σοβαρότητα
και ήθος. Η απλότητας της φάινεται από το όνειρο ζωής της που μοιράστηκε μαζί μας: "Να εξακολουθήσω να απολαμβάνω την καθημερινότητά μου, όπως και εάν έρχονται τα πράγματα στη ζωή!"